วิธีการทำรูปภาพ Facebook 3D ง่าย ๆใน 3 นาที

หลักการจริง ๆ ก็คือ เราต้องสร้าง file ภาพที่เป็น Depth map ขึ้นมาก่อน เพื่อที่จะบอกให้ระบบรู้ว่า อะไรอยู่ระยะใกล้ถึงไกล โดยใช้สีขาวถึงดำ เป็นตัวกำหนดระยะ